Spółka techBrainers została wybrana jako akcelerator

10 września 2018

Spółka techBrainers została wybrana jako akcelerator, który we współpracy z przedsiębiorstwami z branży elektromobilności oraz startupami stworzy innowacyjne rozwiązania przyspieszające rozwój elektromobilności w Polsce. Obecnie kluczowymi wyzwaniami w rozwoju tego rynku są bariery technologiczne, zwłaszcza te dotyczące infrastruktury ładowania i baterii.

Projekt Pilot Maker Electro rozpocznie się w lipcu 2018 r. i zakończy się w maju 2020 r. Projekt będzie składał się z dwóch rund akceleracji,
a każda będzie trwała sześć miesięcy. Na początku startupy otrzymają wsparcie mentorów, ekspertów biznesowych i technologicznych.
W drugiej fazie startup uzyska dostęp do krajowych liderów branży elektromobilności, gdzie najlepsze ze startupów zdobędą dofinansowanie do 500 tys. złotych, które może zostać przeznaczone na rozwój własnej technologii i przygotowanie jej do wdrożenia.

Pilot Maker Electro doprowadzi do 23 pilotażowych wdrożeń rozwiązań startupów. Na realizację pilotażu techBrainers otrzyma 10 milionów złotych dofinansowania z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pilotaż wpisuje się w rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności i jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.