FAQ

1. Kto może wziąć udział w Programie Pilot Maker?

Zapraszamy do udziału startupy, które posiadają status mikro lub małego przedsiębiorstwa, są spółkami kapitałowymi zarejestrowanymi w Polsce, rozwijają produkty lub technologie odpowiadające wyzwaniom Dużych Przedsiębiorstw (Tauron, Kross i Amplus) i są na rynku nie dłużej niż 5 lat.

 

2. Jak wygląda Proces Akceleracyjny Pilot Maker?

Dedykowany startupom proces złożony jest z dwóch faz i trwa maksymalnie 6 miesięcy. W fazie Speed Launch (pierwsze 2 miesiące) zostaną przeprowadzone warsztaty, sesje mentoringowe oraz wizyty studyjne. W tej fazie każdy startup opracuje Business Case i Model Biznesowy, założenia MVD (Minimum Viable Demonstrator) i plan rozwoju produktu. W fazie Fast Iterative Prototyping (następne 4 miesiące) Uczestnicy przeprowadzą eksperymenty biznesowe weryfikujące hipotezy badawcze z wykorzystaniem infrastruktury Dużych Przedsiębiorstw, które przybliżą pilotażowe wdrożenie

 

3. Ile jest rund w Programie Pilot Maker?

Nasz program składa się z 3 rund. Nabór do pierwszej rundy już się skończył. Nabór do II rundy potrwa do 20 maja, natomiast zgłoszenie do III rundy przyjmujemy do końca czerwca.

 

4. Ile startupów weźmie udział w Pilot Makerze?

W każdej rudzie weźmie udział około 15 startupów. Odpowiednio łącznie w 3 rundach będzie partycypować około 45 zespołów.

 

5. Na jakie wsparcie mogę liczyć biorąc udział w programie Pilot Maker?

Przede wszystkim dzięki Pilot Makerowi nawiążesz współpracę z firmami Tauron,  Kross lub Amplus. Pozwoli to przetestować technologię na infrastrukturze dużego przedsiębiorstwa oraz z udziałem klienta końcowego. Otrzymasz do 200 000 złotych bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozwój produktu lub technologii oraz do 50 000 złotych wparcia w postacie usług doradczych. Poza tym, każdy startup otrzyma indywidualnego opiekuna oraz dostęp do ekspertów z dużych przedsiębiorstw.

 

6. Na co mogę przeznaczyć do 200 000 złotych wsparcia finansowego?

Wydatki kwalifikowane są wydatkami bezpośrednio związanymi z uprawdopodobnieniem wdrożenia rozwiązania w dużym przedsiębiorstwie. Może to być wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i implementację rozwiązania, przejazdy, zakup (w tym dzierżawę, leasing) urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, wynagrodzenie za ekspertyzy zewnętrzne itp. Każdy startup w ramach fazy Speed Launch opracuje Indywidulany Plan Rozwoju gdzie określi budżet, który będzie zaakceptowany przez Komitet Selekcji.

 

7. Jakie usługi o wartości do 50 000 zł będą świadczone w ramach Programu?

Mamy rozbudowaną ofertę warsztatowo-szkoleniową w zakresie zarządzania i ochrony własności intelektualnej, budowania modelu biznesowego, tworzenia mapy migracji technologii, budowania relacji dużych przedsiębiorstw ze startupami, Design Thinking, zarządzania finansami i inwestowania, a także sesje mentoringowe i wizyty studyjne. Oprócz tego, każdy startup będzie mógł zamówić dedykowane usługi zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

 

8. Czy po otrzymaniu dotacji wszystkie prawa dotyczące rozwiązania pozostają własnością startupu czy w ramach umowy przechodzą w całości lub części na inny podmiot?

Prawa własności intelektualnej lub przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie, powstałe w wyniku uczestnictwa startupu w Programie Pilot Maker stanowią własność startupu. Gwarantujemy ochronę know-how startupu i zachowanie 100% praw IP.

 

9. Czy udział w Programie Pilot Maker wiąże się z przekazaniem części udziałów techBrainers, dużym przedsiębiorstwem lub podmiotom trzecim?

Nie, startup zachowuje 100% udziałów.

 

10. W jaki sposób mogę zgłosić startup do udziału w Pilot Maker?

Przyjmujemy zgłoszenia przez formularz online dostępny na stronie www.pilotmaker.pl

 

11. Jakie startupy mają szanse zakwalifikować się do Programu Pilot Maker?

Poszukujemy startupy co najmniej na 6 poziomie TRL odpowiadające wyzwaniom technologicznym i biznesowym dużych przedsiębiorstw (Taurona, Krossa i Amplusa). Wyzwania te są dostępne na stronie www.pilotmaker.pl. Niemniej jednak Pilot Maker otwarty jest też na niezdefiniowane dotąd wyzwania. Wierzymy, że potencjał startupów jest nieograniczony, stąd duże przedsiębiorstwa otwarte są na obszary współpracy, których nie dostrzegły w pierwszej rundzie wyzwań.

 

12. Czy do programu Pilot Maker może aplikować startup, który nie posiada statusu spółki kapitałowej?

Tak, przyjmiemy i ocenimy taką aplikacje. Dla nas jest cenny każdy pomysł i zespół. Niemniej jednak, żeby wziąć udział w programie trzeba będzie założyć spółkę kapitałową przed rozpoczniecie odpowiedniej rundy.

 

13. Jak wygląda proces naboru i selekcji startupów?

Pierwszym krokiem jest ocena aplikacji pod kątem spełnienia warunków formalnych i zgodności z tematyką Programu. Następnie Komitet Selekcji, w skład którego wchodzą eksperci techBrainers, przedstawiciele dużych przedsiębiorstw i partnerskich funduszy VC, ocenią zgłoszenia pod kątem merytorycznym. W następnym kroku wybrane startupy zapraszane są na spotkania Komitetu Selekcji gdzie przedstawiają swoje rozwiązanie i odpowiadają na pytania Komitetu. W wyniku oceny projektów tworzy się lista rankingowa, a najlepsze projekty zostają zakwalifikowane do Procesu Akceleracji.

 

14. Gdzie będą odbywać się spotkania, szkolenia i warsztaty?

Większość wydarzeń i spotkań będzie odbywać się w Warszawie. Nie pokrywamy wydatków związanych z przejazdami i akomodacją uczestników.

 

15. Kiedy kończy się nabór projektów w ostatniej rundzie?

30 czerwca 2017 roku.

 

16. Kto może udzielić dodatkowych informacji o Programie i odpowie na pytania, których nie ma na liście?

Zapraszamy do kontaktu z Alexandrem Tokarev – koordynatorem Naboru i Selekcji: a.tokarev@techbrainers.com, +48 794 995 933